Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi MB Aromatų studija elektroninėje parduotuvėje (toliau – www.odrop.com) lankytojų asmens duomenis.
 2. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis www.odrop.lt naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką.
 3. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 4. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2. Asmens duomenys.

 1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.
 2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją ir priisimą pilną atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą.

3. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas.

 1. Visi internetinėje parduotuvėje www.odrop.lt naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 2. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

 1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje ir turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3 skyriaus 2 punkto tikslams pasiekti.
 2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas.

 1. Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. MB Aromatų studija naudoja Google Analytics tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine naudodama slapukus.  Susipažinti su Google privatumo politika galima šiuo adresu: http://www.google.com/privacypolicy.html . Internetinio srauto slapukai, padeda matyti kokius puslapius lanko vartotojas. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant  į vartotojų elgseną. Šią informaciją  naudoja tik statistinės analizės tikslais. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu:www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .
  Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Be aukščiau minėtų Google naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
  Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

6. Nepilnamečių asmenų apsauga.

 1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų  neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra nerenkama ir neperduodami tretiesiems asmenims.

7. Privatumo politikos keitimas ir baigiamosios nuostatos.

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis svetainės paslaugomis.
 3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
 4. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
logo